Google Fonts JSON file does not found.Google Fonts JSON file does not found.Google Fonts JSON file does not found. ÇELİKCE Architecture / Mimarlık Mühendislik Danışmanlık MİMARLIK VE TARİH arşivleri - ÇELİKCE Architecture
ÇELİKCE Mimarlık Müh.Dan.İnş.San.Tic.Ltd.Şti.  

MİMARLIK VE TARİH

MİMARLIK VE TARİH

URARTU MEDENİYETİ VE DOĞUBAYAZIT TURİZMİNDEKİ ÖNEMİ

Bilindiği üzere medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklarımız Urartu uygarlığı sınırları içinde yer almıştır.
Urartu devletinden kısaca söz edecek olursak, ilk çağda (M.Ö 900-M.Ö 600) bölgemizde yaşamış bir medeniyettir. Başkenti Tuşba yani günümüzde ki Van ilimizdir. Mimaride maden işletmeciliği,kaya oymacılığı,kabartma sanatı ve taş işçiliğinde oldukça ileri gitmişlerdir.Su kanalları,bentler,tapınaklar,kaya mezarları,kaleler,saraylar yapmışlardır. Doğubayazıt`da Urartu Uygarlığının izlerini taşımasına rağmen, malesef turizimde ve tarih kayıtlarında hak ettiği ilgiyi ve yeri almamıştır.
Bölgeye jeolojik yönüyle baktığımızda, Doğubayazıt coğrafyası jeolojik özelliği ve tektonik gelişim sonucu büyük kırık sistemlerinden etkilenmiş ve bunun sonucu volkanik etkinlik oluşmuştur. Ağrı dağı ve Tendürek volkanları bu dönemde ortaya çıkmıştır. Literatürde Doğubayazıt fayı ve Balık gölü fayı olarak bilinen,kırıklar halen aktivitesi devam eden ve zaman zaman deprem üreten önemli iki fay sistemidir.Bu yer hareketleri sonucu bölgedeki morfolojik yapı şekillenmiştir.
Bahsetmek istediğim konu olan Kalus dağı, yukarıda açıkladığım olaylar sonucu bugün ki şeklini kazanmış, önemli bir yükseltidir. Bu bölge dikkatle incelendiğinde, Kalus dağında Urartu medeniyetine ait olan mezarlar ve diğer sığınma amaçlı yer altı boşluklarının yer aldığı dikkati çekmektedir.
Doğubayazıt`ın yerleşim tarihi ve medeniyet geçmişi açısından,önemli bir ipucu olan bu yapılara kentin birçok yerinde rastlanmaktadır fakat fazla tanınmamaktadır. Doğubayazıt Kazan köyünde bulunan Kalus dağı”Urartu mezarlığı” diğer yapılar gibi gerekli ilgiyi görmemiştir.
Bir önceki yazımda da dile getirdiğim üzere, bu tarihi izler şehirimize önemli bir değer katmaktadır. Bilinen turistik tarihi mekanların yanında, Urartu kalıntılarınında kent zenginliğine ve turizm hareketlerine eklenmesi gerekir. Kalus dağının”Urartu mezarlığı” Doğubayazıt`ın tarihi geçmişi açısından önemi büyüktür.Bu nedenle en belirgin izlerin rastlandığı, Kalus dağının bölgesel miras sınıfının içerisine alınması ve bu dağda var olan yapıların belgelenmesi,rölövelerinin çıkartılması önem arz etmektedir. İzleyen aşamalarda ise arkeologlar ve tarihçilerin,konu üzerine dikkatlerinin çekilmesi mevcut bilgileri zenginleştirecektir.Bundan daha önemlisi, Doğubayazıt için Kalus dağına dokunulmazlık kazandırmaktır. Diğer bir ifade ile bu bölge ve benzer birçok alan acilen ve öncelikle tarihi sit alanı kapsamına alınmalıdır.
Doğubayazıt ovasına göre daha yüksekte kalan bu bölge, ulaşım ve ziyaret açısından alt yapıya sahip değildir.Turizm hareketleri açısından, Kalus dağı zirvesine ulaşımı ve ziyareti kolaylaştırmak için bir teleferik sisteminin gündeme alınması ve bunun bir an önce hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.Teleferik kurulması, küresel ve yerli turist hareketleri açısından ayrı bir ilgi odağı oluşturur. Kentimizin farkındalığına ayrı bir katkı sağlayacak havadan taşıma sistemi (teleferik), küçük ve düşük kapasiteli olmasıyla talebe fazlasıyla cevap verebileceği gibi Kazan köyünede ekonomi ve kültürel katkı açısından çok şeyler katacaktır.
Bu konuda duyarsız ve geç kalınmışsa da, mazlum kalmış bölge halkı olarak kadim kentimizin miraslarını, bölge halkının ortak ekonomisine,kültürüne kazandırmak zorunda olduğumuz gibi yetkililerin bu konuya aciliyetle el atmaları ve önemsemeleri gerekir.

Cengiz ÇELİK/ Yüksek Mimar
celikce.mimarlik@gmail.com

Kaynak: http://www.dogubayazitgazetesi.com/kose-yazilari/urartu-medeniyeti-ve-dogubayazit-turizmindeki-onemi-463.html

MİMARLIK VE TARİH

Tarihsel Ölçekte Doğubayazıt´ın Dikey Yapılaşması

Sancak şehir Doğubayazıt´ın günümüz şehircilik yapılaşmasını bir boyutuyla yorumlamak.

Tarihinde dünya´ya örnek İshak Paşa Sarayı ile taçlanmış sancak Doğubayazıt dikey yapılaşma ile değil,doğal yapısına uygun tarihini ve geleceğini yatay yapılaşmayla yaşatması gereken insan odaklı şehir olmalı.

Modern deyince,sıradışı çılgın yapılar,suni mimari yapılar,gösterişli yüksek binalar değil. Tarihi ve modern Mimariyi harmanlayarak Doğubayazıt´ın doğallığıyla uyuşan bir şehircilik.Yatay da gelişen şehircilik,kendine özgü tarih truzmi,inanç truzmi doğal ve iklim güzelliğinin yanı sıra ticaret truzmi ve esnaflığı ile global bir kimliği olan güzel kentimizin özüne uygun yapılaşmayla yeni nesillere taşımamız,sahip olduğumuz kadar ait olduğumuz tarihimize en güzel vefa borcumuzdur.Doğa içinde doğal olmayan yapılara son vermeliyiz.Medeniyetlere ev sahipliği yapmış kentimizin modernleşme patikalarından geçerken, Organik yapısına uygun İnsan odaklı yaşanabilir şehir olma açısından,Saymış olduğumuz güzellikleri örten,gölgeleyen yüksek binaların (yapıların), Maksimum yükseklikleri belirlenerek hayata geçirilmesi yanında, şimdiden gelecekteki milli ve ekonomik kaybımızında önüne geçmiş oluruz.

Şehircilik ve şehirleşmede, Şehir imar ve projeleri´nin içine alınması gereken sorunlardan bir tanesi olan kentin doğallığını gölgeleyen,Silüetini bozan,Gecmiş ve günümüzdeki yanlış fasat yapılaşmaları Belediyemiz öncelikleri arasına alıp bu çarpıklığı düzeltmelidir.

Bu sorun ve sorunları, Belediyenin tek başına hayata geçirmesi imkansızdır.Kentsel dönüşümde sivil toplum kuruluşları ve geniş katılımlar´dan fikirler alınarak, olgunlaştırılıp ve nihayetinde bölge halkın oyuna sunduktan sonra sonuç doğrultusun´da siyasi aktörlerin desteği ile ortak bir platform´da Devletin kentsel dönüşüme verdiği finasman desteği ile şehircilikte çizilmiş makro planları hayata geçirmekle, güçlü ve statik bir şehir yaşatmış oluruz.

Yaşadığımız 21.yüzyılda, bir Asrı dolduran ülkemizde ayakları üstünde durmaya çalışan yalnız şehrimizin bu çıkmazında,Tarihimize, kendimize, gelecek nesillere, yarınlarımıza yapılacak en büyük iyiliktir.Tozdan dumandan arınmış güzel bir yaşam şehri dileğiyle.

 

Kaynak: http://www.dogubayazitgazetesi.com/kose-yazilari/tarihsel-olcekte-dogubayazitin-dikey-yapilasmasi-455.html

×

Powered by WhatsApp Chat

× WhatsApp